FAQ

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Pytania o obozy

Obóz przeznaczony jest dla uczniów i uczennic obecnych klas 7-8 szkoły podstawowej i klas 1-2 szkół ponadpodstawowych.

 

Nie. Na obóz należy dotrzeć we własnym zakresie. 

Warsztaty prowadzi wykwalifikowana kadra z doświadczeniem w edukacji i popularyzacji nauki, w tym aktywni młodzi naukowcy.

Część zajęć poprowadzą pracownicy Muzeum Mikołaja Kopernika.

Odwiedzą nas również goście ze świata nauki i przemysłu kosmicznego.

Tak. Należy nas jednak wcześniej poinformować o takiej sytuacji.

Po rejestracji przez formularz zgłoszeniowy i opłacie zaliczki otrzymasz od nas potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na obóz.

Zaliczkę należy opłacić w terminie 7 dni od rejestracji, w przeciwnym razie rejestracja zostanie anulowana.

Następnie do 24 czerwca należy opłacić pozostałą kwotę i wysłać nam pocztą uzupełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika (informacje w mailu potwierdzającym zgłoszenie).

Zaliczkę (1000 zł) należy opłacić do 7 dni od rejestracji na obóz. Pozostałą część ceny obozu należy zapłacić do 24 czerwca 2024 r.

Do odebrania uczestnika lub uczestniczki z obozu potrzebna jest obecność rodzica/opiekuna lub specjalna zgoda na samodzielny powrót lub powrót z inną osobą.

Zrezygnować z udziału można drogą mailową na adres oboz@science-academy.pl.
W przypadku rezygnacji możliwy jest zwrot części zapłaconej kwoty, zgodnie z warunkami uczestnictwa.

Ważne terminy